Category Archives: Web 2.0

Manifest en defensa dels drets fonamentals a Internet

 

Jo també m’hi adhereixo al “Manifest…” 

 Davant la inclusió en l’Avantprojecte de Llei d’Economia Sostenible  de modificacions legislatives que afecten el lliure exercici de les llibertats d’expressió, informació i el dret d’accés a la cultura a través d’Internet, els periodistes, bloggers, usuaris, professionals i creadors d’Internet manifestem la nostra ferma oposició al projecte, i declarem que …

  1. Els drets d’autor no poden situar-se per sobre dels drets fonamentals dels ciutadans, com el dret a la privacitat, a la seguretat, a la presumpció d’innocència, a la tutela judicial efectiva i a la llibertat d’expressió.
  2. La suspensió de drets fonamentals és i ha de continuar sent competència exclusiva del poder judicial. Ni un tancament sense sentència. Aquest avantprojecte, en contra de l’establert a l’article 20.5 de la Constitució, posa a les mans d’un òrgan no judicial -un organisme dependent del ministeri de Cultura-, la potestat d’impedir als ciutadans espanyols l’accés a qualsevol pàgina web.
  3. La nova legislació crearà inseguretat jurídica a tot el sector tecnològic espanyol, perjudicant un dels pocs camps de desenvolupament i de futur de la nostra economia, entorpint la creació d’empreses, introduint barreres a la lliure competència i alentint la seva projecció internacional.
  4. La nova legislació proposada amenaça els nous creadors i entorpeix la creació cultural. Amb Internet i els successius avenços tecnològics s’ha democratitzat extraordinàriament la creació i emissió de continguts de tot tipus, que ja no provenen prevalentment de les indústries culturals tradicionals, sinó de multitud de fonts diferents.
  5. Els autors, com tots els treballadors, tenen dret a viure de la seva feina amb noves idees creatives, models de negoci i activitats associades a les seves creacions. Intentar sostenir amb canvis legislatius a una indústria obsoleta que no sap adaptar-se a aquest nou entorn no és ni just ni realista. Si el seu model de negoci es basava en el control de les còpies de les obres i a Internet això no és possible sense vulnerar drets fonamentals, haurien de buscar un altre model.
  6. Considerem que les indústries culturals necessiten per sobreviure alternatives modernes, eficaces, creïbles i assequibles i que s’adeqüin als nous usos socials, en lloc de limitacions tan desproporcionades com ineficaces per a la finalitat que diuen perseguir.
  7. Internet ha de funcionar de forma lliure i sense interferències polítiques afavorides per sectors que pretenen perpetuar obsolets models de negoci i impossibilitar que el saber humà continuï sent lliure.
  8. Exigim que el Govern garanteixi per llei la neutralitat de la Xarxa a Espanya, davant de qualsevol pressió que pugui produir-se, com a marc per al desenvolupament d’una economia sostenible i realista de cara al futur.
  9. Proposem una verdadera reforma del dret de propietat intel·lectual orientada a la seva finalitat:tornar a la societat el coneixement, promoure el domini públic i limitar els abusos de les entitats gestores.
  10. En democràcia les lleis i les seves modificacions s’han d’aprovar després de l’oportú debat públic i havent consultat prèviament totes les parts implicades. No és acceptable que es facin canvis legislatius que afecten drets fonamentals en una llei no orgànica i que versa sobre una altra matèria.
Anuncis

Como un bautismo

Esta osadía de mostrarme en el ciberespacio se la debo al director de gestión del conocimiento de mi empresa, que me ha convencido de las virtudes de estar presente en las redes sociales. Pero ahora, aquí, este entorno  me resulta inhóspito, lo desconozco todo, no sé adonde voy  ni cómo ir, aunque el  Gran Hermano 2.0. me dé todas las facilidades para que me asome a esta realidad y comparta … ¿conocimiento?  ¿Qué conocimientos? No me veo yo en un papel de maestro, por muchos años que lleve haciendo trabajos muy diversos (auditor- consultor, director financiero de una televisión, director-gerente de una editora musical y discográfica, director de marketing y comercial de un grupo de emisoras de ràdio,  director de responsabilidad corporativa de un grupo de empresas de comunicación audiovisual, director de compras de ese grupo de empresas, … He interpretado muchas melodías, pero todas de oído. No sé si habrá alguien que pueda sacar provecho de este caos de conocimientos míos que cada dia intento poner en orden para seguir adelante. 

Y por lo que se refiere al hecho en sí de mantener un blog, en estos momentos me veo como un submarinista que, entre buceadores expertos, a los que envidia, está a punto de hacer su primera inmersión, preparándose para el bautismo, atento a las explicaciones del instructor; emocionado y nervioso. (Si todo le va bien, estará suspirando por volver a sumergirse; pero si no hay suerte y se encuentra con que hay mucha corriente o que el agua está demasiado fría, o turbia, si es incapaz de controlar la flotabilidad o le entra agua constantemente en la máscara, si sale del agua con dolor de cabeza, le entra la vomitera, … éste no volverá.)

Siempre que no acabe con dolor de cabeza y náuseas, me comprometo con mi mitad digital a seguir adelante con esta presencia; si no fuera así, lo intentaría en otra reencarnación.

einestzara